Chính sách đổi trả/hoàn tiền trong những phạm vi sau:

  1. Tâm Hà giao nhầm SP khách yêu cầu.
  2. Tâm Hà giao SP mực bị tách nước.